DISCLAIMER

Close Contact BV (Kamer van Koophandel: 33268804), hierna te noemen CloseContact, verleent je hierbij toegang tot closecontact.nl (de website). CloseContact publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen ter informatie over zijn diensten. CloseContact behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover voorafgaand mededelingen te hoeven doen.
De informatie op closecontact.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van CloseContact.

Beperkte aansprakelijkheid:

CloseContact spant zich in om de inhoud van zijn website zo vaak als nodig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CloseContact. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CloseContact nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende materialen die openbaar worden gemaakt op deze website liggen bij CloseContact of de oorspronkelijke copyrighthouder.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CloseContact, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig:

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Na elke wijziging publiceren wij deze disclaimer opnieuw op de website.

Close Contact BV
KvK: 33268804
IBAN: NL19INGB0683190660
BIC: INGBNL2A
BTW: NL804455466B01

DISCLAIMER

Close Contact BV (Kamer van Koophandel: 33268804), hierna te noemen CloseContact, verleent je hierbij toegang tot closecontact.nl (de website). CloseContact publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen ter informatie over zijn diensten. CloseContact behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover voorafgaand mededelingen te hoeven doen.
De informatie op closecontact.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van CloseContact.

Beperkte aansprakelijkheid:

CloseContact spant zich in om de inhoud van zijn website zo vaak als nodig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CloseContact. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CloseContact nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende materialen die openbaar worden gemaakt op deze website liggen bij CloseContact of de oorspronkelijke copyrighthouder.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CloseContact, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig:

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Na elke wijziging publiceren wij deze disclaimer opnieuw op de website.

Close Contact BV
KvK: 33268804
IBAN: NL19INGB0683190660
BIC: INGBNL2A
BTW: NL804455466B01

DISCLAIMER

Close Contact BV (Kamer van Koophandel: 33268804), hierna te noemen CloseContact, verleent je hierbij toegang tot closecontact.nl (de website). CloseContact publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen ter informatie over zijn diensten. CloseContact behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover voorafgaand mededelingen te hoeven doen.
De informatie op closecontact.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van CloseContact.

Beperkte aansprakelijkheid:

CloseContact spant zich in om de inhoud van zijn website zo vaak als nodig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CloseContact. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CloseContact nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende materialen die openbaar worden gemaakt op deze website liggen bij CloseContact of de oorspronkelijke copyrighthouder.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CloseContact, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig:

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Na elke wijziging publiceren wij deze disclaimer opnieuw op de website.

Close Contact BV
KvK: 33268804
IBAN: NL19INGB0683190660
BIC: INGBNL2A
BTW: NL804455466B01

VISIT OUR TECH BLOG:
WWW.MARKETINGCLOUD.TODAY

Deze website plaatst functionele cookies en trackers om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers.

VISIT OUR TECH BLOG: WWW.MARKETINGCLOUD.TODAY